Παρατηρητήριο Τιμών

Σημερινές Τιμές Αερίου


paratiritirio2

Τιμή ημέρας GaziGas 0,798 € / λίτρο
M.O. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0,805 € / λίτρο

Πρόβλεψη τιμών εβδομάδας

Ημερομηνία
Τιμή
τιμή τρέχουσας εβδομάδας
0,798 € / λίτρο
€ / λίτρο
€ / λίτρο
€ / λίτρο
€ / λίτρο
€ / λίτρο
€ / λίτρο